บริการด้านงานจดทะเบียน

เภสัชเคมีภัณฑ์ ยา เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง ใบอนุญาตินำเข้า รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำหรับ

อุปกรณ์ การแพทย์

อุปกรณ์คำ้ยัน และ รถเข็น

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาในการเดิน ผู้ป่วยหรือ ผู้พิการ

โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้า แกนรองรับคู่ แข็งแรงและทนทาน

previous arrow
next arrow
Slider

สินค้าแนะนำ


เข็มขัดป้องกันไส้เลื่อน Flamingo

อุปกรณ์พยุงหัวเข่า Flamingo

รถเข็นผู้ป่วย ชนิดพับได้ Flamingo

ถุงน่องสำหรับบรรเทาและป้องกันอาการเส้นเลือดขอด


ข่าว / กิจกรรม


มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่ ฐานปฏิบัติการทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่ ฐานปฏิบัติการทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 11 ฐาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,320 ขวด เพื่อส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพให้แก่ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และชาวบ้านใกล้เคียง

มอบยาน้ำแก้ไอและเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอ จำนวน 540 ขวด และเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ตามโครงการ รับบริจาคยาของทางโรงพยาบาล

มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอ จำนวน 540 ขวดให้แก่สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเข้าร่วมโครงการ “บริจาคยาเหลือใช้” เพื่อช่วยเหลือบุคคลไร้สถานะที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก


ภาคีธุรกิจของเรา