hhh.jpg
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
ยา และเวชภัณฑ์คุณภาพ

   หากคุณต้องการ ขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย จีไอเอส ฟาร์มา พร้อมให้ บริการขึ้นทะเบียน โดยเภสัชกรและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

hhh.jpg
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
เครื่องมือแพทย์ Flamingo

เครื่องมือแพทย์จากประเทศอินเดีย คุณภาพมาตรฐานสากล

*ส่งสินค้า 5 วันต่อสัปดาห์ หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
*รับประกันความพอใจ หากได้ของแล้วไม่ถูกใจคืนของได้
(คุณลูกค้าออกค่าส่ง ไปและกลับเอง)

previous arrow
next arrow

Regulatory Service

บริการจดทะเบียน

Partners

ภาคีธุรกิจของเรา