มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่ ฐานปฏิบัติการทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่ ฐานปฏิบัติการทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 11 ฐาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,320 ขวด เพื่อส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพให้แก่ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และชาวบ้านใกล้เคียง โดยผ่านทางเพจ facebook “ร่วมด้วยช่วย 3 จว. ชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

กลับไป
GIS Pharma
LINE