มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอ จำนวน 540 ขวดให้แก่สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเข้าร่วมโครงการ “บริจาคยาเหลือใช้” เพื่อช่วยเหลือบุคคลไร้สถานะที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

กลับไป
GIS Pharma
LINE