มอบยาน้ำแก้ไอและเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอ จำนวน 540 ขวด และเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ตามโครงการ รับบริจาคยาของทางโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจาก : มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม )