ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งผู้แทนขายกรุงเทพและปริมณฑล ไม่จำกัดอัตรา

ขอบข่ายงาน

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ

2. ขยายตลาด หาลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

3. สร้างยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ

เงินเดือน

ต่อรองได้/ตามที่ตกลง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ชาย/หญิง

2. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร / มีใจรักการขาย / ชอบงานบริการ / บุคลิกภาพดี

3. มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้นรักการเรียนรู้

4. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

5. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจโปรดส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ [email protected]และ [email protected]