ข่าวสาร/ กิจกรรม

มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่ ฐานปฏิบัติการทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่ ฐานปฏิบัติการทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 11 ฐาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,320 ขวด เพื่อส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพให้แก่ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และชาวบ้านใกล้เคียง โดยผ่านทางเพจ facebook “ร่วมด้วยช่วย 3 จว. ชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

มอบยาน้ำแก้ไอและเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอ จำนวน 540 ขวด และเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ตามโครงการ รับบริจาคยาของทางโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจาก : มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม )

มอบยาน้ำแก้ไอให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จีไอเอส ฟาร์มา ได้มอบยาน้ำแก้ไอ จำนวน 540 ขวดให้แก่สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเข้าร่วมโครงการ “บริจาคยาเหลือใช้” เพื่อช่วยเหลือบุคคลไร้สถานะที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

กลับไป
GIS Pharma
LINE