จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา จัดหาแหล่งผลิตและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาตลอดจนการจัดจำหน่าย   โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ยา แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

ยาใหม่

ยาสามัญใหม่

ยาสามัญ

ชีววัตถุ

ยาแผนโบราณ

กรุณาติดต่อที่ [email protected] หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม