จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา จัดหาแหล่งผลิตและจดแจ้งเครื่องสำอางตลอดจนการจัดจำหน่าย   โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์  ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

กรุณาติดต่อ gis@gispharma.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม