ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา จัดหาแหล่งผลิตและจดแจ้งเครื่องสำอางตลอดจนการจัดจำหน่าย โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

กรุณาติดต่อ [email protected] หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม