อาหาร และ เครื่องดื่ม

จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา จัดหาแหล่งผลิตและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจนการจัดจำหน่าย   โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์  ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์อาหาร แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์นม อาหารในภาชนะปิดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท เป็นต้น

อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์จากรอยัลเยลลี่ ชา กาแฟ เป็นต้น

อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น วุ้นสำเร็จรูป หมากฝรั่งและลูกอม ขนมปัง ซอส เป็นต้น

อาหารทั่วไป เช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส น้ำตาล เป็นต้น

อาหารประเภทอื่นๆ

กรุณาติดต่อ  [email protected]  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม