จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา อาหาร อาทิ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ เพิ่มขนาดบรรจุ เปลี่ยนแปลงผู้นำเข้า ผู้ผลิต เป็นต้น   ดำเนินการโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์  ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

กรุณาติดต่อ gis@gispharma.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม