จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา อาหาร อาทิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์

เพิ่มขนาดบรรจุ

เปลี่ยนแปลงผู้นำเข้า

ผู้ผลิต เป็นต้น  

ดำเนินการโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

กรุณาติดต่อ [email protected] หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม