กรุณาติดต่อที่ [email protected] หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยาของเราตามกลุ่มยาดังต่อไปนี้

ยาระบบทางเดินอาหารและลำไส้ (Gastro-Intestinal System)

ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

ยาระบบกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก (Musculoskeletal and Joint System)

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants Drugs)

ยาระบบทางเดินอาหารและลำไส้ (Gastro-Intestinal System)

ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

ยาระบบกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก (Musculoskeletal and Joint System)

ยาระงับความรู้สึก (Anesthesia Drugs)


ยาที่ใช้ในสูตินารีเวช (Obstetrics Drugs)

ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Drugs)

ยามะเร็ง (Cytotoxic Drugs)

วิตามินและเกลือแร่ (Vitamin and Minerals)

ยาสมุนไพร และยาแผนโบราณ

ยาอื่นๆ