จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา  จัดหาแหล่งผลิตและจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ ทั้งที่เป็นสารออกฤทธิ์ (API) และ ไม่ใช้สารออกฤทธิ์ (excipient)  โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

กรุณาติดต่อ [email protected] หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม