จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ประสงค์เริ่มต้นธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมท้ังบริการจดทะเบียนสถานประกอบการ ขอใบอนุญาตนำเข้าต่างๆ อาทิเช่น ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ายาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น   ดำเนินการโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์  ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

กรุณาติดต่อ [email protected] หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม