จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา จัดหาแหล่งผลิตและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตลอดจนการจัดจำหน่าย   โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์  ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

เครื่องมือแพทย์ทั่วไป

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีทะเบียน

กรุณาติดต่อ gis@gispharma.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไป
GIS Pharma
LINE