จีไอเอส ฟาร์มา บริการให้คำปรึกษา จัดหาแหล่งผลิตและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตลอดจนการจัดจำหน่าย โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

เครื่องมือแพทย์ทั่วไป

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีทะเบียน

กรุณา ติดต่อ  [email protected] หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม